Voszegge

Carex vulpina

Habitat: 

Net zoals valse voszegge is voszegge een soort van standplaatsen met sterk wisselende grondwaterstanden. Voszegge gedijt echter niet goed onder begrazing. Meestal staat de soort in natte ruigten, vaak in de nabijheid van grote rivieren, zowel binnen- als buitendijks. In tegenstelling tot valse vos- zegge zijn de begeleidende soorten zelden soorten van het zilverschoonverbond, zoals zilverschoon, krulzuring, zeegroene rus, fioringras, geknikte vossenstaart en dergelijke, maar eerder soorten van natte ruigten of rietland. Behalve langs rivieren zijn ook vindplaatsen bekend van een elzenbosje in de Duinen (Koksijde, begin 20ste eeuw) en van oevers van vijvers, kanalen, poelen en beken.