Dotterbloem

Caltha palustris

Habitat: 

Dotterbloem is een soort van natte graslanden, waarbij het water in de winter tot net onder of net boven het maaiveld komt en in de zomer zakt tot ongeveer 40-100 cm daaronder. Ze komt voor op zand, zandleem, leem of veen. Op maritieme polderklei is dotterbloem uiterst zeldzaam. Dotterbloem is vooral een hooilandsoort, maar ze kan vele jaren standhouden in begraasde percelen, omdat de natte plekken in weiland met dotterbloem vaak lange tijd niet begraasd worden. Ook in broekbossen en vochtige ruigtes voelt dotterbloem zich thuis.