Veenwortel

Persicaria amphibia

Habitat: 

Als typische amfibieplant kan veenwortel soepel inspelen op milieus met een uiteenlopende en wisselende waterhuishouding: de soort komt voor als waterplant met drijfbladeren in relatief ondiep, rustig, (matig) voedselrijk water, maar ook als landplant. Veenwortel houdt van minerale, zware bodems. Als landplant is de soort vaak te vinden in oeverzones, in rietland en in grazige vegetaties, zelfs tot in akkerranden.