Gele lis

Iris pseudacorus

Habitat: 

Gele lis is een soort van oevers van sloten, beken, rivieren, kanalen, poelen en grotere plassen, maar ook van natte hooilanden, broekbossen e.d. Ze kan lang nablijven in verlandingssituaties of hoog op de oevers groeien, boven de normale waterlijn. Gele lis kan lang standhouden op eenzelfde plaats en uitgroeien tot fors ontwikkelde pollen en uitgebreide populaties. Zelden of nooit echter treedt de soort als plaatselijke dominant op.