Gele lis

Iris pseudacorus

Gele lis is een middelhoge of meestal hoge voorzomerbloeier met een forse, kruipende, zich vertakkende wortelstok en een rechtopstaande, rolronde, naar boven toe vertakte stengel met opgerichte zijassen, die in de oksel van stengelbladeren ontspringen. De iets blauwachtig groene bladeren reiken ongeveer even hoog als de bloemen; ze zijn breed lijnvormig en zwaardvormig, dat wil zeggen dat ze in één vlak met de stengel staan en op doorsnede plat-ruitvormig zijn.