Natuurtype: Elzenbroekbos

Elzenbroekbos

Beschrijving: 

Elzenbroekbos staat op moerassige plaatsen die in de zomer slechts oppervlakkig uitdrogen. Het grond- op oppervlaktewater is voedselrijk. Zwarte els is de belangrijkste boomsoort, typische kruiden zijn Wolfspoot, Gele lis, Bitterzoet en Elzenzegge.