Watermunt

Mentha aquatica

Habitat: 

Watermunt vormt frequent kruisingen met akkermunt: Mentha x verticillata. De kruising komt verspreid over heel Vlaanderen voor, maar de verspreiding is onvoldoende bekend. Watermunt is een soort van oevers van poelen, sloten, beken, rivieren en kanalen, rietzomen en rietlanden, niet begraasde gedeelten in drassige weiden, natte hooilanden en duinpannen, moerassen, bossen enz. Ze verdraagt goed overstroming en maaien. Ze is vaak onopvallend aanwezig in de begroeiïng, maar wordt dan door haar kenmerkende geur verraden. Ze groeit graag in wat voedselrijke habitats.