Pijptorkruid

Oenanthe fistulosa

Habitat: 

Pijptorkruid staat graag met de voeten in het water, in beweide, zompige oevervegetaties langs sloten en poelen, in de winter overstroomde laagten in weilanden (historische ontgrondingen), veenputten enz. De soort treedt ook op in verlandingsvegetaties die vanuit de oever diepere wateren kunnen dichtgroeien. Ze groeit vaak in combinatie met gewone waterbies en/of mannagras en/of in contact met rietzomen. Pijptorkruid verdraagt enigszins zilt water.