Gewoon puntmos

Calliergonella cuspidata

Gewoon puntmos is een soort van extensief beheerde graslanden alsmede van gazons, broekbossen en oevers, vooral op plaatsen waar de vochtigheid sterk wisselt gedurende het jaar. De soort komt normaal op de grond voor, maar soms op stamvoeten of op dood hout. Puntmos kan in schrale graslanden zeer dominant worden als er sprake is van verdroging en lichte eutrofiëring. De soort is gevoelig voor verzuring, maar niet voor vermesting en verdroging en is dan ook algemeen.

Gewoon puntmos lijkt wat op Bronsmos (vanwege de oranje stengel) en op groot laddermos (geen puntige toppen). De top van de stengel door de strak aanliggende blaadjes spiesvormig. Groeit in losse glanzend geelgroene tot geelbruine of dof olijfgroene matten. De stengels kunnen 15 cm lang worden. Opvallend is het witte huikje op het sporenkapsel.