Moerasbeemdgras

Poa palustris

Habitat: 

Moerasbeemdgras is een plant die gedijt in een breed spectrum van milieus. Het groeit op vochtige tot natte, zure tot basische bodems. Moerasbeemdgras staat meestal op veen, eerder zuur zand of leem, maar in mindere mate ook op klei en duinzand. Meestal is het een beekbegeleidende plant of een soort van natte hooilanden, zelden ook een plant van bossen of kapvlakten.