Vlozegge

Carex pulicaris

Vlozegge is een lage tot zeer lage, zeer tengere, vrij donker groene, in losse pollen of matjes of soms in dichte pollen groeiende plant met korte wortelstokken en draaddunne, dieprode wortels.

Vlozegge stelt nauw omschreven eisen aan substraat en waterhuishouding. Deze fijn gebouwde plant staat op vochtige, humeuze tot venige maar goed doorluchte, zwak zure, fosfaatarme grond, die tenminste in het winterhalfjaar beïnvloed wordt door basenrijk grondwater, maar op de meeste groeiplaatsen net niet onder water komt.