Sierlijke vetmuur

Sagina nodosa

Habitat: 

Sierlijke vetmuur is een soort van min of meer voedselarme, vrij open en vochtige bodems. Aan de kust groeit de soort vooral aan de randen van duinpannen en schorren, of op zogenaamde groene stranden, voor Vlaanderen enkel de Baai van Heist. In natte jaren is de soort soms te vinden in duingraslanden. Vindplaatsen in het binnenland zijn onder andere venen, veenweiden, blauwgraslanden of trilveenmoerassen. Soms is sierlijke vetmuur te vinden op onverwachte plekken: zo groeit de soort talrijk tussen de stenen van de voet van een monument te Koksijde.