Strandduizendguldenkruid

Centaurium littorale

Habitat: 

Er worden twee ondersoorten van strandduizendguldenkruid onderscheiden, nl. subsp. littorale en subsp. uliginosum. In Vlaanderen komt enkel subsp. littorale voor. Strandduizendguldenkruid is een pionier op natte tot vochtige, zoete tot brakke plaatsen op voedselarme, kalkrijke bodems. De soort staat vooral op kaal zand in jonge duinpannen aan de kust, vaak samen met sierlijke vetmuur, dwergzegge en fraai en echt duizendguldenkruid. Elders wordt strandduizendguldenkruid soms gevonden op overgangen tussen strandvlakten, schorren en pionierduinen. Sporadisch wordt de soort aangetroffen op vochtige, brakke opgespoten terreinen, zoals op Antwerpen- Linkeroever en in de achterhaven van Zeebrugge.