BWK: Alkalisch laagveen (mk)

BWK-codes: mk

Er is een vage grens met basenrijke vormen van (relicten van) het blauwgrasland waarmee ze vaak in mozaïek voorkomen. De alkalische laagvenen onderscheiden zich hiervan enigszins qua soortensamenstelling. Ze worden gedomineerd door kleine zeggen, er is een hogere bedekking door slaapmossen en een lager aandeel van typische graslandsoorten. Er is eveneens een onduidelijke grens met basenrijke dotterbloemgraslanden met soorten als gele zegge en paddenrus.