Grote muggenorchis

Gymnadenia conopsea

Habitat: 

Grote muggenorchis is een typische kalkminnende soort die groeit op droge, grazige kalkhellingen, in jonge duinvalleien en schraalgraslanden en op lichtrijke plaatsen in bossen. Ook op basenrijke bodems in beekdalen en kalkmoerassen wordt de soort gevonden. Op die plaatsen overheerst dikwijls de dichtbloemige vorm.