Tweehuizige zegge

Carex dioica

Habitat: 

Tweehuizige zegge is een grondwaterafhankelijke soort van uitgesproken laagproductieve, venige vegetaties en natte plagplekken. De standplaats wordt gekenmerkt door grondwater dat niet echt mineraalarm tot uitgesproken mineraalrijk is. Het grondwaterpeil is stabiel en ligt het hele jaar door in de buurt van het maaiveld. De plant verdraagt overstromingen niet of zeer slecht.