Tweehuizige zegge

Carex dioica

Tweehuizige zegge is een lage tot zeer lage, vrij donker groene, zeer tengere plant. De borstelvormige bladschijf is nog geen millimeter breed. De tweehuizigheid van deze soort betekent een verschil met alle andere inheemse Zeggen.
    Tweehuizige zegge stelt nauw omschreven eisen. Zij is gebonden aan onbeschaduwde, onbemeste, laag begroeide plaatsen op humusrijke tot venige, zwak zure tot neutrale, fosfaatarme zand- en leemgrond (bij uitzondering op puur veen), met basenrijk grondwater dat 's winters ongeveer tot de oppervlakte stijgt en 's zomers hoogstens enkele decimeters diep wegzakt.