Paddenrus

Juncus subnodulosus

Habitat: 

Kalkmoerassen, natte duinpannen, opgespoten terreinen en andere zandige, kalkrijke gebieden of zure zandgronden met kalkrijke kwel vormen geschikte groeiplaatsen voor paddenrus. Maaien wordt goed verdragen. Soms gedraagt paddenrus zich lokaal invasief door een combinatie van vegetatieve uitbreiding en uitbreiding via zaad. De soort kan dichte, aaneengesloten vegetaties ontwikkelen die structureel vergelijkbaar zijn met ijle vormen van rietland.