Paddenrus

Juncus subnodulosus

Paddenrus is een meestal hoge, licht- tot donkergroene zomerbloeier. Anders dan bij de meeste andere Russen zijn de bloeistengels gekamerd door dwarsschotten. Deze zijn van buiten niet zichtbaar; de kamertjes zijn met los merg gevuld, die aan de stengeltop zijn echter hol. 
Paddenrus is een karakteristieke verschijning in verlandings- en oevervegetaties langs wateren die, althans van oorsprong, basenrijk zijn.