Moeraswederik

Lysimachia thyrsiflora

Habitat: 

Moeraswederik groeit in moerassen, in laagvenen en op venoevers, vaak in verveende of verlande situaties (drijftillen) en op organische, voedselarme gronden