Knolrus

Juncus bulbosus

Knolrus is een lage tot zeer lage, vaak sterk rood aangelopen, veelal in dichte polletjes groeiende zomer- en herfstbloeier, die in tegenstelling tot andere overblijvende Russen geen wortelstok vormt en vaak al in zijn eerste jaar bloeit. De dunne stengels hebben gewoonlijk een min of meer knolvormig verdikte voet. Knolrus is de enige inheemse Rus die behalve als landplant ook als echte waterplant kan optreden.
Knolrus groeit in ondiep water en op drooggevallen plaatsen op voedselarme en doorgaans zure grond, op zand, leem, veen en soms op sterk zure zware klei (katteklei). Het meest staat hij in door graafwerk ontstane vennen met een vlakke zandbodem.