Gele zegge

Carex flava

Habitat: 

Wanneer niet een hele populatie bekeken wordt, maar uitsluitend individuen, kan gele zegge gemakkelijk worden verward met nauw verwante taxa. Vaak komen in één populatie afwijkende exemplaren voor die aanleiding geven tot een minder betrouwbare determinatie. Gele zegge is een plant van basische milieus. Dat houdt meestal verband met basenrijke kwel. In Vlaanderen is die basenrijkdom meestal te wijten aan kalkrijke geologische lagen van het Brusseliaan of aan uitsijpeling van kalkrijk water van het Albertkanaal (dat gevoed wordt door Maaswater). Gele zegge komt voor in vegetatietypes die verwantschap vertonen met blauwgraslanden. De soort duikt soms op onverwachte plaatsen op uit de zaadvoorraad, lang nadat de originele vegetatie verdwenen is.