Harlekijn

Anacamptis morio

Habitat: 

Harlekijn is in Vlaanderen een soort van de volle zon, meestal op vrij vochtige substraten, dikwijls onder invloed van basische kwel. Ze groeit in habitats als blauwgraslanden, schrale hooilanden en vochtige duingraslanden. Harlekijn verdraagt zowel zwak zure als zwak basische gronden. In typische kalkstreken gedijt de soort ook op drogere bodems.