Duinroos

Rosa pimpinellifolia

Habitat: 

Duinroos is een (dwerg)struik van graslanden en struwelen op droge tot vochtige, voedselarme, basische bodem. In de duinen groeit ze hier en daar ook op oppervlakkig ontkalkte bodems: de soort beschikt over lange wortelstokken waarmee ze tot in de diepere kalkrijke bodemlagen reikt. Duinroos groeit optimaal in duingraslanden, maar kan lang standhouden als de vegetatie verruigt of verstruweelt.