Vertakte leeuwentand

Leontodon autumnalis

Habitat: 

Vertakte leeuwentand groeit in allerlei graslandtypes op vochtige tot droge, matig tot zeer voedselrijke bodems. De soort staat ook op brakke bodems en kan in de hoogste delen van de schorren vrij talrijk zijn. Ze komt frequent voor in wegbermen en (niet te zwaar bemeste) weilanden. Wisselende grondwaterstanden en sterke beweiding worden goed verdragen. Vertakte leeuwentand is een soort van de gematigde en koude delen van Europa en West-Siberië. Op het Iberisch Schiereiland en in het Middellandse-Zeegebied ontbreekt ze grotendeels.