Madeliefje

Bellis perennis

Habitat: 

Madeliefje komt voor op elke bodemtextuur en heeft een ruime tolerantie qua bodemvochtigheid en zuurgraad van de bodem. De soort verkiest echter matig vochtig grasland. De grootste populaties madeliefje worden aangetroffen in traditionele, licht bemeste kamgrasweiden en in regelmatig gemaaid ga-zon. In schraalland ontbreekt de soort of is ze een indicatie van verstoring en verrijking. In sterk bemest grasland kwijnt madeliefje weg.