Herfstschroeforchis

Spiranthes spiralis

Habitat: 

Dit sierlijke orchideetje met zijn typisch spiraalsgewijs gedraaide bloeiwijze houdt van kortgrazige, open vegetaties in volle zon op licht zure tot basische, lemige zandgrond en kalkverweringsgrond. De aanwezigheid van een plaatselijke stuwwatertafel lijkt van belang, want de soort houdt van droog in de zomer en vochtig in de winter. Verwarring met zomerschroeforchis is in een aantal gevallen niet uitgesloten, maar de beide soorten hebben duidelijk verschillende standplaatsen.