Gewone engelwortel

Angelica sylvestris

Habitat: 

Gewone engelwortel komt het meest voor in verruigend, nat grasland, maar kan ook vrij abundant zijn in hakhoutbossen of in populierenbestanden. Het is een grondwaterafhankelijke soort, zonder erg specifieke vereisten voor een of ander bodemtype. Ze is niet bestand tegen brak grondwater en ontbreekt dus grotendeels in poldergebieden. Ze komt voor op relatief voedselarme tot voedselrijke bodems. Alleen op de allerarmste en op bemeste bodems krijgt de soort het moeilijk.