Natuurtype: Essen-Elzenbos met Moerasspirea

Essen-Elzenbos met Moerasspirea

Beschrijving: 

Het Essen-Elzenbos met Moerasspirea kan ontstaan uit vochtige graslanden of uit verruigde (en dus verstoorde) vormen van andere vochtige en natte bostypes. De kruidlaag bestaat uit soorten die ook in andere types Essen-Elzenbos staan zoals Hondsdraf, Kleefkruid, Ruw beemdgras, Moerasspirea en Kale jonker. Dit bostype heeft dus weinig typische soorten en is hierdoor is moeilijk te herkennen.