Zwarte els

Alnus glutinosa

Beschrijving: 

Zwarte els herken je aan zijn zwarte elzenpropjes (elzenkatjes) en het blad met een stompe tot iets ingesneden top. Het blad is verder omgekeerd eivormig en heeft een dubbelgezaagde bladrand.  Zwarte els is een vrij kleine tot middelgrote boom die 10 tot 25 m hoog kan worden. Van nature staat hij vaak op natte bodems maar hij kan ook droger groeien.

Habitat: 

Zwarte els is een kleine tot middelgrote boom die kenmerkend is voor bossen op moerasgronden. Of die nu zandig, lemig of kleiig zijn, maakt weinig verschil. Op voedselrijke en mineraalrijke bodems groeit deze lichtminnende boomsoort het best. Ook zuurstofarme bodemomstandigheden, bv. bij langdurige overstromingen, kan zwarte els goed overleven. Via wortelknolletjes waarin zich bacteriën bevinden, slaagt de boom erin stikstof uit de lucht rechtstreeks op te nemen: dat heeft een bodemverbeterend effect. Om die reden wordt de boom nog steeds veel aangeplant door bosbouwers op ‘moeilijke’, natte standplaatsen. In de traditioneel beheerde hakhoutbossen en middelhoutbossen op nattere bodems speelde zwarte els een eersterangsrol als leverancier van brandhout. Zwarte els komt ook buiten het bos veel voor in lijnvormige landschapselementen op nattere bodems, gewoonlijk onder de vorm van al dan niet doorgeschoten hakhout of vooral vroeger ook als knotboom.

Samenwerking en subsidies

Deze pagina werd mogelijk gemaakt door de financiële steun van het LIFE-programma van de EU in het kader van het LIFE BNIP-project.