Kruipend zenegroen

Ajuga reptans

Beschrijving: 

In vochtige tot natte bossen en graslanden kan men deze soort aantreffen. Het is een mooie blauwe lipbloemige, die men ook in de tuin kan aanplanten als men een vochtige bodem heeft.

Habitat: 

Kruipend zenegroen groeit zowel in graslanden als in loofbossen op vochtige tot natte, vrij humeuze zand- tot leembodems. Als graslandsoort vindt men het in relatief weinig bemeste hooilanden op drassige bodem, vaak in vegetaties die onder invloed staan van kwel of waarin verspreide bronzones voorkomen. Waar dergelijke graslanden landbouwkundig door drainage verbeterd werden tot graasweide, houdt de soort soms stand in de bermen van sloten en drainagegreppels of onder de afsluitingen. Als bosplant groeit kruipend zenegroen vooral in moerasbos, aan de randen van bronbos, in natte rivier- en beekbegeleidende bossen of in vochtige tot natte zones in eiken-haagbeukenbossen. De soort kan voorkomen op vochtige bospaden. Ook in wat nattere, licht beschaduwde schralere gazons van tuinen en parken kan kruipend zenegroen gedijen op voorwaarde dat het maairegime vrij extensief is en de bemestingsgraad laag.