Antropogeen

Menselijk

Definitie: 

Van menselijke oorsprong, door de mens gemaakt of teweeggebracht