Breed wollegras

Eriophorum latifolium

Habitat: 

Breed wollegras komt bij ons voor op ijzerrijk, voedselarm en waterverzadigd laagveen dat voldoende voorzien wordt van basekationen en zuurbuffering (zie ook slank wollegras BOEYE & VERHEYEN 1994). De aanvoer van sulfaatrijk grondwater is wellicht nefast door omzetting naar giftig sulfide en het hierdoor vrijkomen van fosfaat uit de veenbodem (A.J.P. SMOLDERS, pers. med.).