Knolvossenstaart

Alopecurus bulbosus

Habitat: 

Knolvossenstaart is gebonden aan graslanden en overgangsgebieden tussen zoute en zoete milieus. De plant komt voor op plaatsen die permanent vochtig zijn, zoals de hogere gedeelten van schorren of graslanden die onder invloed staan van zoute kwel. Ze kan goed overleven op plaatsen die 's winters lange tijd onder water staan.