Ongelijkbladig vederkruid

Myriophyllum heterophyllum

Beschrijving: 

Deze plant wordt beschouwd als een invasieve exoot, hij mag niet meer worden verhandeld of aangeplant.

Ondergedoken waterplant met lange vegetatieve stengels die kransen van fijn verdeelde veernervige blaadjes dragen. De generatieve stengels steken uit boven het water, ze dragen een ijle, aarvormige bloeiwijze met grote schutbladeren. Deze schutbladeren hebben een gezaagde rand en staan in kransen. In de oksels hiervan staan de kleine felroze bloemetjes ingeplant.

Beheer: 

Een effectief beheer richt zich op het zo volledig mogelijk verwijderen van de besmetting. De meest geschikte methode die op een bepaald moment op een bepaalde plaats ingezet kan worden, hangt af van de aard van de besmetting (bv. nieuwe vindplaats, oude besmetting, besmettingsgraad), de locatie (o.a. functie, afmetingen, toegankelijkheid), de aanwezigheid van bovenstroomse aanvoer, en de beschikbare capaciteit. Voor goed bereikbare waterlopen met een lichte bestmetting verdient handmatig verwijderen verdient steeds de voorkeur daar men hiermee de planten nauwkeuriger kan verwijderen dan met machinale midellen. Machinale technieken worden enkel ingezet bij grote populaties mits men voldoende maatregelen kan nemen om te voorkomen dat de planten kunnen hergroeien of dat fragmenten zich stroomafwaarts kunnen verspreiden. Het gebruik van een maaibalk is hierbij een goede optie. Ook afdekken, verlagen van de watertafel en beschaduwen kunnen aangewend worden om de planten terug te dringen.In alle gevallen zijn nauwgezette opvolging en handmatige nazorg vereist gedurende enkele jaren. Voor meer gedetailleerde informatie wordt verwezen naar de resultaten van het Invexo project en de fiche op het meldsysteem waarnemingen.be.

Habitat: 

M. heterophyllum groeit in voedselrijke wateren zoals poelen, sloten, kanalen en traag stromende beken.