Watercrassula

Crassula helmsii

Beschrijving: 

Watercrassula is een overblijvend, amfibisch plantje uit de vetplantfamilie (Crassulaceae). De soort heeft een op doorsnede ronde stengel met zittende, afwisselend tegenoverstaande, succulente, lancetvormige bladeren zonder duidelijke nervatuur. De bladeren zijn frisgroen, de stengels zijn bleker, groen tot wit-roze gekleurd. Bij droogte en hittestress lopen de stengels en bladeren van terrestrische planten vaak rood aan. De planten wortelen op de knopen met dunne draadvormige wortels die tot maximaal 20 cm diep in de grond doordringen; meestal is dat aanzienlijk minder diep. In de zomer en herfst dragen terrestrische planten en emergente delen van planten die in het water groeien, kleine witte bloemen in de bladoksels. De bloemen zijn kort gesteeld, met vier groene tot bleekgele kelkbladen en vier witte kroonbladen. Zaden worden gevormd en zijn minstens bij bepaalde populaties kiemkrachtig. Watercrassula is een wintergroene soort die morfologisch zeer variabel is en een aantal standplaatsafhankelijke groeivormen kent, maar doorgaans gemakkelijk te herkennen is aan de vlezige stengel met succulente, tegenoverstaande bladeren. Voor verschilpunten met andere soorten (sterrenkroos, vetmuur, etc.) verwijzen we naar de 'veldgids invasieve waterplanten' en de identificatiefiches van LIFE RIPARIAS

Beheer: 

Nieuwe infectiehaarden dienen zo snel mogelijk te worden verwijderd. Voorzichtige handmatige verwijdering verdient de voorkeur omdat dan kan worden voorkomen dat fragmenten zich verspreiden. Mechanische verwijdering is eveneens mogelijk maar vergt extra aandacht voor de verbreiding van fragmenten. Eens de soort meer gevestigd is, is ze nog zeer moeilijk te verwijderen.

 

 

Habitat: 

Oevers en ondiepe wateren, maar komt ook ondergedoken voor tot een diepte van meer dan 2m. De soort heeft een brede amplitude voor pH en watersamenstelling. Watercrassula kan vooral zeer dominant worden op oevers en in het water van zwak gebufferde wateren zoals poelen, vennen en waterhoudende laagtes in zandgebieden en seizoenaal droogvallende wateren. De soort werd ook reeds aangetroffen in licht zilte omstandigheden.