Watercrassula

Crassula helmsii

Beschrijving: 

Watercrassula is een doorlevende oever- en waterplant met dunne, ronde kruipend-opstijgende stengel. De vlezige, tegenoverstaande blaadjes zijn 0.5-1cm lang en lijn- tot lijnlancetvormig. De bladtop heeft een stekelpuntje. Stengels zijn wit tot roodachtige. De viertallige bloemetjes zijn wit tot bleek roze en staan apart op bloemsteeltjes in de bladoksels. Zaden worden gevormd en zijn minstens bij bepaalde populaties kiemkrachtig. Voor verschilpunten met andere soorten (vetmuur, sterrenkroos) verwijzen we naar de 'veldgids invasieve waterplanten' . Sterrenkroos en vetmuur hebben groene stengels.

 

 

 

Beheer: 

Nieuwe infectiehaarden dienen zo snel mogelijk te worden verwijderd. Voorzichtige handmatige verwijdering verdient de voorkeur omdat dan kan worden voorkomen dat fragmenten zich verspreiden. Mechanische verwijdering is eveneens mogelijk maar vergt extra aandacht voor de verbreiding van fragmenten. Eens de soort meer gevestigd is, is ze nog zeer moeilijk te verwijderen.

 

 

Habitat: 

Oevers en ondiepe wateren, maar komt ook ondergedoken voor tot meer dan 2m diep. De soort heeft een brede amplitude voor pH en watersamenstelling. Watercrassula kan vooral zeer dominant worden op oevers en in het water van zwak gebufferde wateren zoals poelen, vennen en waterhoudende laagtes in zandgebieden en seizoenaal droogvallende wateren. De soort werd ook reeds aangetroffen in licht zilte omstandigheden.