Leidraad voor het beheer van watercrassula in Vlaanderen

Dit rapport gaat in detail in op de ecologie, de verspreiding en de impact van Watercrassula in Vlaanderen (2020). Het reikt terreinbeheerders tevens een leidraad aan voor een gepast beheer van deze zorgwekkende soort.