Bleek kweldergras

Puccinellia capillaris

Habitat: 

Bleek kweldergras is een taxon dat in veel flora's als een ondersoort van stomp kweldergras opgevat wordt en dat tijdens de eerste kartering niet opgenomen was in de toenmalige flora's. Het werd voor het eerst, als ondersoort, vermeld bij DE LANGHE et al. 1967. Dit kweldergras groeit in poldergraslanden als pionier op natte, zilte, open, verstoorde plekken die ontstaan zijn door vertrappeling door vee of/en door oppervlakkige afgraving.