Spiraalruppia

Ruppia cirrhosa

Habitat: 

Tijdens de eerste karteerperiode werd geen onderscheid gemaakt tussen de beide ruppiasoorten. Van de twee ruppiasoorten is spiraalruppia het meest gebonden aan uitgesproken zilte milieus. Belangrijker dan de eigenlijke zoutconcentraties zelf zouden de verschillen tussen winter- en zomerconcentraties zijn. Spiraalruppia komt in Europa zowel voor in zilte kustsituaties als in zoutmeren in het binnenland, waarbij de aard van het dominerende zout minder belangrijk lijkt. In Vlaanderen is spiraalruppia gebonden aan kustmilieus, zoals zilte, permanente sloten en poelen, walgrachten. Het is een meerjarige soort die vooral 'grotere' wateren verkiest (DEN HARTOG 1971, VERHOEVEN 1982).