Brakwaterkransblad

Chara canescens

Brakwaterkransblad is een zeer zeldzame soort kransblad van brak water. De soort is te onderscheiden van de andere kransbladeren door de haplostiche schors (d.w.z. op de doorsnede van een internodium zijn evenveel schorscellen te zien als de daarboven staande krans stralen heeft) met vooral de zeer talrijke stekels.
Hij is nog maar enkele keren in België is waargenomen, tussen 1850 en 2008 waren er zelfs geen waarnemingen. Deze soort dook in 2008 terug op in de Blokkersdijkplas in Antwerpen, vermoedelijk via oösporen die waren meegereisd met watervogels. Door de grote zeldzaamheidis het eerder aan het toeval te wijten of ze al dan niet opgemerkt worden.

Dit kranswier groeit zowel in kustwateren en lagunes, als in poldersloten, duinpoelen, plassen, wingaten, enz. Ook tijdelijke watertjes worden gekoloniseerd. Het substraat varieert, maar is in Nederland meestal zandig. Vaak groeitBrakwaterkransblad samen met andere kranswieren, fonteinkruiden (vooral Schedefonteinkruid), Ruppia, Zannichellia, enz. Helder en brak water is daarbij optimaal.