Waterwaaier

Cabomba caroliniana

Beschrijving: 

Heldergroene waterplant. De stengels zijn al dan niet vertakt en tot meer dan 2 meter lang. De vlakke bladschijf bestaat gewoonlijk uit vijf verdeelde blaadjes die telkens tot vijfmaal toe gevorkt zijn. Voor meer gedetailleerde informatie wordt verwezen naar de early warning fiche van deze soort op waarnemingen.be.

Beheer: 

Waterwaaier vermeerdert zich voornamelijk door fragmentatie van de stengel na de bloei, maar dit kan eigenlijk het gehele jaar gebeuren, daarom moet maaien zo veel mogelijk vermeden worden. Het verzamelen van fragmenten na losspoelen of feitelijk iedere vorm van beheer is van groot belang om hergroei ter plekke of verspreiding naar andere gebieden te verminderen.  Het zorgvuldig reinigen van apparatuur is essentieel om verspreiding via machines te voorkomen. Voor goed bereikbare waterlopen met een lichte bestmetting verdient handmatig verwijderen verdient steeds de voorkeur daar men hiermee de planten nauwkeuriger kan verwijderen dan met machinale midellen. Machinale technieken worden enkel ingezet bij grote populaties mits men voldoende maatregelen kan nemen om te voorkomen dat de planten kunnen hergroeien of dat fragmenten zich stroomafwaarts kunnen verspreiden. In alle gevallen zijn nauwgezette opvolging en handmatige nazorg vereist gedurende enkele jaren. Het droogleggen van het waterlichaam waar waterwaaier zich bevindt, is een goede beheersoptie. Voor waterlichamen waar dit niet mogelijk is, kan het lostrekken via hydroventuri met daarna nauwkeurige inzameling van de losgewoelde plantendelen een oplossing bieden. Bij beheer is het steeds belangrijk dat het waterlichaam waar de waterwaaier zich bevindt, zo goed mogelijk geïsoleerd wordt om verspreiding te voorkomen en er steeds stroomafwaarts gewerkt wordt.

Habitat: 

Waaierwaaier is een wortelende waterplant van stilstaand en stromend, licht zuur tot alkalisch water.