Ruderaal

Verstoringsafhankelijk

Definitie: 

De term ruderaal verwijst naar milieus die regelmatig (al dan niet door de mens) worden verstoord en naar de soorten die er voorkomen. Voorbeelden van natuurlijke verstoring zijn branden of lawines. Typische door de mens verstoorde terreinen zijn akkers en bouwterreinen.