Hemelboom

Ailanthus altissima

Beschrijving: 

Middelgrote pionier boom met een losse onregelmatige kroon met opwaartse takken. De bladeren zijn veernervig samengesteld, 30-60 cm lang en staan voornamelijk aan het uiteinde van de lange takken. Bloei in grote pluimen, de zaden zitten in het midden van een gedraaide vleugel die opvallend verkleurt. Bekijk ook eens de herkenningsfiche op waarnemingen.be .

Beheer: 

Zaailingen dienen met wortel te worden verwijderd. Voor grotere planten kan machinale verwijdering of ringen een oplossing zijn. Bij ringen dient opgevolgd te worden of er onder de ring nieuwe uitlopers gevormd worden die eventueel dienen verwijderd te worden. Let op: bestrijding met glyfosaat van deze soort is sinds januari 2015 in principe niet meer toegelaten op alle terreinen die horen bij een openbare dienst en in de meeste bossen en natuurreservaten. In heel bijzondere gevallen kan een gemotiveerde aanvraag tot afwijking worden ingediend bij de VMM die dan geval per geval wordt beoordeeld. Nieuwe aanplant van deze soort wordt afgeraden (www.AlterIAS.be).

Habitat: 

Hemelboom groeit vooral op goed gedraineerde bodems. In sommige duinbossen is de soort abundant aanwezig in de ondergroei. In het binnenland wordt hemelboom vooral gevonden op stenige substraten, zoals spoorwegbermen, braakliggende terreinen, muren enz. De soort is warmte- en lichtminnend en verdraagt goed droogte, vervuiling en verstoorde omstandigheden. In Vlaanderen komt hij hoofdzakelijk voor als pioniersboom in steden waar hij in staat is zich te vestigen in openingen van verhardingen, middenbermen, kaaimuren, enz. De boom is eveneens in staat verschillende bostypes te invaderen. In Midden-Europa is deze soort een belangrijke invasieve probleemsoort in de alluviale bossen langs de grote rivieren (bv. Donau).