VMM

Vlaamse MilieuMaatschappij

Definitie: 

De Vlaamse Milieumaatschappij is zoals de VLM een Vlaamse openbare instelling en speelt een cruciale rol in het integraal waterbeleid: de VMM meet en controleert de kwaliteit en de kwantiteit van water, giet haar bevindingen in wetenschappelijke rapporten en formuleert aanbevelingen; ze int een heffing op watervervuiling en op grondwaterwinning, adviseert milieuvergunningen en zorgt voor de planning van en het toezicht op de waterzuiveringinfrastructuur. De VMM bewaakt ook de luchtkwaliteit, inventariseert wie wat loost en doet beleidsvoorstellen. De VMM stelt tevens het Milieurapport Vlaanderen (MIRA) op dat alle aspecten van de milieuproblematiek behandelt. Op hun site kan je ook de metingen van de kwaliteit van het oppervlaktewater in je buurt opvragen.