Ringen

Een trage dood

Definitie: 

Het ringen van een boom houdt in dat de bast rondom een boom verwijderd of gekerfd wordt met als doel de neerwaartse sapstroom te onderbreken zodat de boom afsterft. De voedingsstoffen afkomstig van het groen kunnen immers niet meer naar de wortels doorstromen waardoor ze geen nieuwe voedingsstoffen meer krijgen. De opwaartse sapstroom blijft doorgaan. De boom wordt dus steeds zwakker en sterft uiteindelijk af.