Ringen

Een trage dood

Definitie: 

Ringen is het volledig rondom de stam afschillen van een strook bast, inclusief cambium. De boom sterft als gevolg geleidelijk af. Om ergonomische redenen ring je de stam best ongeveer op borsthoogte.