Natuurlijke stamreiniging

Onderste takken vallen af

Definitie: 

Bomen in bosverband worden onderaan takvrij door natuurlijke stamreiniging. Dat komt omdat de bomen elkaar beconcurreren om licht en hierdoor de takken onderin de kruin afsterven. Vroeger of later zullen deze takken rotten en afvallen. De boom overgroeit dan de wonde en maakt vanaf dat moment op die plaats takvrij hout. Vrijstaande bomen echter hebben heel hun leven voldoende licht van alle kanten en zullen dan ook hun onderste takken behouden.