Concurrentie

Competitie voor hulpbronnen

Definitie: 

Organismen hebben hulpbronnen (water, licht, voedingstoffen,...) nodig om te kunnen groeien en te reproduceren. Vele van deze hulpbronnen zijn uitputbaar en er ontstaat een competitie tussen organismen voor deze hulpbronnen. Welke soorten de competie winnen hangt af van de omstandigheden. In de slikken en schorre bijvoorbeeld is er zout water. Er zijn niet veel planten die tegen zout water kunnen de competitie voor licht is hier dus niet zo groot want er groeien geen bomen of stuiken. In een bos daarentegen is er wel veel competitie voor licht.