Inheems

Van nature aanwezig

Definitie: 

Soorten zijn inheems wanneer ze van nature in een bepaald gebied voorkomen. Sommige uitheemse soorten zijn echter al heel lang geleden in een gebied geïntroduceerd. Ze hebben zich spontaan gehandhaafd, voortgeplant en verspreid. Van die soorten zegt men dat ze ingeburgerd zijn. Ze worden onderverdeeld in neofyten en archeofyten, afhankelijk van het moment waarop ze werden ingevoerd.