Glyfosaat

Contactherbicide

Definitie: 

Glyfosaat is een niet-selectief contactherbicide met systemische werking