Pesticiden

Bestrijdingsmiddelen

Definitie: 

Pesticiden zijn chemische producten die zeer bewust in ons leefmilieu gebracht worden om ongewenste planten of dieren te doden, bijv. mieren, ongedierte, aantasting van materialen, algen, aaltjes, onkruiden,...