Stengelinjectie

Definitie: 

Stengels injecteren met een glyfosaatoplossing waardoor deze afsterven.
Let op: deze praktijk is sinds januari 2015 in principe niet meer toegelaten in de meeste bossen en natuurreservaten, behalve voor soorten waarvoor een generieke afwijking geldt en dan nog mits naleven van een aantal randvoorwaarden. De enige invasieve exoot waarvoor deze generieke afwijking geldt is de Japanse duizendknoopgroep. Meer info over stengelinjectie bij exotische duizendknopen vind je hier.

Meer informatie over het al dan niet gebruiken van pesticiden vind je hier.