Stengelinjectie van invasieve duizendknoop

Omschrijving: 

Met een injectiepistool wordt 5 ml van een glyfosaatoplossing (13,5 g glyfosaat/liter water) geïnjecteerd in elke stengel die voldoende dik is (> 1,5 cm) net onder de eerste of tweede knoop boven het maaiveld. Stengels die te klein zijn, worden handmatig verwijderd. De aanbevolen bestrijdingsperiode loopt vanaf 15 augustus tot en met 15 september, wanneer de plant belangrijke hoeveelheden nutriënten transporteert naar de rizomen om ze hier op te slaan voor de winter.

Deze behandeling zal het ondergrondse deel van de plant sterk verzwakken, maar toch bestaat de kans dat wortelstokken in de daaropvolgende jaren nieuwe stengels vormen. Daarom wordt de injectie van glyfosaat enkel toegepast in combinatie met mechanische methodes. Tijdens het jaar van de behandeling wordt niet gemaaid. Het maaien verstoort het transport van de glyfosaatoplossing naar de wortelstokken.

Let op! Omdat pesticiden gebruikt wordt, gelden volgende randvoorwaarden:

  • Het bestrijdingstraject bedraagt 5 jaar;
  • De volledige groeiplaats wordt aangepakt om hergroei of herkolonisatie na de behandeling te vermijden. Ook besmettingen op aangrenzende percelen, worden mee opgenomen in het bestrijdingstraject.
  • In de eerste twee jaren wordt één maal per groeiseizoen geïnjecteerd. In de drie jaren nadien wordt mechanische bestrijding uitgevoerd zoals het frequent knippen van de stengels (indien die groeien op of in infrastructuur), handmatig uitspitten en/of frequent maaien;
  • Het bestrijdingstraject kan indien nodig herhaald worden;
  • De bestrijding gebeurt niet binnen een zone van 1 meter langs oppervlaktewater.