Japanse duizendknoop, Sachalinse duizendknoop en Boheemse duizendknoop

Fallopia

Beschrijving: 

De meest gebruikte Nederlandse naam voor de invasieve soort is Japanse duizendknoop. Het gaat echter om twee soorten en hun kruising, die een rol spelen in het invasieproces. Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) en Sachalinse duizendknoop (Fallopia sachalinensis) vormen de hybride Boheemse duizendknoop (Fallopia x bohemica). De duizendknopen worden in het veld vaak niet onderscheiden gezien hun grote gelijkenis. Ze kunnen niet worden verward met enige inheemse soort. Het gedrag en de bestrijdingsmethoden van de invasieve duizendknopen is nagenoeg hetzelfde. Daarom spreken we verder over invasieve duizendknoop. Volgende pagina's die kunnen helpen bij de bestrijding van duizendknoop zijn beschikbaar:

Beheeropties invasieve duizendknoop

 

 

Beheer: 

Eén eenvoudige maatregel voor het verwijderen en/of controleren van een invasieve duizendknoophaard bestaat tot op vandaag helaas niet.

Elke situatie is uniek en daarom moet de beheeraanpak op maat van het terrein ontworpen worden. Het is belangrijk de juiste doelstelling te kiezen (uitroeien, indijken of het verspreidingsrisico beperken) en daarnaast in te zetten op preventie, controle en nazorg. 

Klik hier om een beheeraanpak voor invasieve duizendknoop te ontwerpen.

 

Habitat: 

Invasieve duizendknopen komen voor in een breed scala van biotopen. Lokaal vaak massaal in bermen, spoorwegbermen en langs waterlopen. Japanse duizendknoop groeit regelmatig ook in houtkanten, bossen en andere meer natuurlijke habitats.